Sakrální objekty

prezentace, péče a zhodnocení
NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

O projektu

Název: Sakrální objekty: prezentace, péče a zhodnocení
ID projektu: DH23P03OVV069
Program: NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Doba řešení: 1. 3. 2023 — 31. 12. 2027

Popis projektu

Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum prezentace sakrálních památek a možnosti jejího využití v turistickém potencionálu. Sakrální památky patří svým kulturním, uměleckým a historickým významem a v neposlední řadě i dochovaným množstvím mezi významnou součást národního kulturního dědictví.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření metodiku prezentace sakrálních památek v rámci kulturních a vzdělávacích akcí, jako např. Noci kostelů, jenž je příkladem krátkodobé prezentace národního kulturního dědictví širokým masám i příležitostí pro odborníky seznámit se s často jinak návštěvníkům nepřístupnými pamětihodnostmi. Zapojení odborníků z univerzitních pracovišť, památkové péče a církevních institucí umožní vytvořit komplexní a všestrannou metodologii, zohledňující aspekty moderní odborně fundované prezentace s edukačním dopadem a eliminovat nevhodnou prezentaci či dokonce poškození památek.

Druhá, šířeji koncipovaná metodika bude zaměřena na formy a možnosti prezentace sakrálních památkových objektů jako významné součásti národního kulturního dědictví, která je přirozeně součástí života soudobé demokratické společnosti. Kulturní dědictví prostřednictvím připravované metodiky bude více zdůrazněno jako součást současné živé kultury, díky čemuž bude významně zkvalitněn přístup k těmto kulturním statkům ze strany široké veřejnosti.

V rámci projektu budou zhotoveny interaktivní specializované mapy s odborným obsahem prezentující sakrální památky s důrazem na jejich edukační a turistický potenciál. V průběhu projektu budou realizovány dvě výstavy zaměřené na možnosti prezentace sakrálních objektů včetně jejich vybavení, které budou doprovázeny kritickými katalogy. Závěry budou podloženy vzorovými příklady, jako například fenoménem poutního místa na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Teze budou průběžně ověřovány odbornou diskuzí na základě publikovaných odborných článků.

Kontakt

Doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
+420 585 637 143
jitka.jonova@upol.cz